Rongoā

Rongoā

We offer a wide array of rongoā services (traditional Māori healing practices) designed to promote healing and balance. We utililise the Whare tapa whā as our principal guiding health model.

We are ACC Registered however we do cater for private and non- ACC clients.

Mirimiri

Romiromi

Wai rākau

Mahi-a-wairua (Energy Healing)

Mahi-Matakite (Wairua Intuitive Readings)

Rongoā Pani, Rongoā Noni

Pounamu lashing

Distant healing

Whitiwhiti kōrero

Whakapiripiri kawakawa (Poulticing)

Mahi-a-rakau

Wharetangata Steam (Coming soon)
Mahi Hā